Flera ansökningar om dödförklaring efter flodvågen har kommit in

Igår höll den  nya nämnden för dödförklaringar sitt första möte. Nästan 50 ansökningar har kommit in, hälften rör barn.

Fyrtionio personer har ansökt om att få sina anhöriga dödförklarade efter flodvågskatastrofen i Sydostasien. Hälften av dessa saknade är barn, skriver Sydsvenskan.

Den nya lagen om dödförklaringar trädde i kraft den 1 april och Skatteverkets nya nämnd för dödförklaringar hade sitt första möte i går.

När nämnden bedömer en ansökan utgår den från att det, som det heter, är ställt utom allt rimligt tvivel att den saknade befann sig i katastrofområdet. Då utfärdas en kungörelse med en efterlysning som annonseras i tidningarna på den saknades hemort.

Om inget händer under två månader blir det troligaste resultatet att personen dödförklaras.