(kd)-politiker vill underlätta kontakten med äldreomsorgen

Kristdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige i Norrköping att införa Äldreomsorgen direkt. Ett enda telefonnummer skulle göra det lättare att komma i kontakt med äldreomsorgen i kommunen.

Genom att slå ett telefonnummer ska det bland annat gå att få besked om hur man når olika instanser och hur man för fram synpunkter och klagomål.

Kristdemokraterna menar att Äldreomsorgen direkt ökar tillgängligheten och underlättar för äldre människor att komma i kontakt med rätt enheter.