Synskadade drabbas hårt av tidningsuppehåll

Synskadade går miste om viktig samhällsinformation de veckor på året som taltidningen inte kommer ut. Enligt synskadades riksförbund i Medelpad handlar det till exempel om hela sommaren.

Nu befarar dom synskadade ännu mer försämringar i utgivningen av taltidningen och kräver att få vara med nu när landstinget håller på att utreder taltidningen.

– Vi fick inte ens veta av landstinget att taltidningen håller på att utredas, men vi har fårstått att syftet är att spara pengar, säger Jan Åsberg ordförande för SRF i Medelpad.