Tredubbla böter för felparkerade sängar

Arbetsmiljöverket har fått nog av att landstinget hela tiden bryter mot förbudet att ha sängar med patienter i korridorerna. Nu vill man höja böterna från 30 000 kronor per säng till 100 000 kronor när man bryter mot förbudet.

Störst har problemet med korridorvård varit på medicinkliniken avdelning nio på Sundsvalls sjukhus, enligt Arbetsmiljöverket.

Det så kallade sängförbudet gäller placering av sängar på utrymmen där det blir mindre än 80 centimeter utrymme över på var sida om sängen. Förbudet gäller sedan 2002 inom landstinget i Västernorrland.