Ungdomsproblem ämne på konferens

I dag inleder representanter från Sveriges ungdomsmottagningar en tredagarskonferens i Norrköping där cirka 500 deltagare ska lära sig mer om ungdomars problem.

- Det är omsorgen om de unga som man arbetar för som gör sådana här möten viktiga, säger Mona Ahlberg som är verksamhetschef för ungdomsmottagningen i Linköping där man har mer än 3 500 besök varje år.

I Östergötland finns det kompletta ungdomsmottagningar i Finspång, Linköping, Norrköping och Motala. Dessutom finns det  barnmorskemottagningar på flera håll som ger råd om preventivmedel och gör tester.

- Det finns många olika skäl till att ungdomar behöver kontakten med just ungdomsmottagningarna, säger Kristina Lindgren som är skolöverläkare och verksamhetschef i Norrköping. - Det rör bland annat preventivmedel, sexuella problem eller att en flicka tror att hon är gravid.