Ökat intresse för jordbruksstöd

Intresset för att söka jordbruksstöd ökar i vårt län. Hittills i år har länsstyrelsen fått in 2 800 ansökningar och det är mer än 300 fler än tidigare år.

Totalt finns ett 15-tal olika stöd som lantbrukare i vårt län kan söka, däribland gårdsstöd och miljöstöd, och stöden ligger på sammanlagt drygt 200 miljoner kronor.

På onsdagen är sista ansökningsdag för merparten av jordbruksstöden.