Protester mot polisvåld pressar president Obama

2:01 min

Manifestationerna pågår dag efter dag i USA mot polisvåld och med krav om ett rättssystem där alla ska behandlas lika inför lagen.

Beslutet häromdagen, att inte åtala den polis som dödade en svart man genom att ta stryptag på honom, har fått människor att samlas, både spontant och organiserat, för att demonstrera sin misstro mot systemet. Protesterna har lett till att frågorna nu är högt på presidentens dagordning.

President Barack Obama och hans justitieminister Eric Holder, som båda är afroamerikaner, går balansgång. De måste göra något för att återupprätta allmänhetens förtroende för att lagar och regler gäller lika för alla, men utan att samtidigt skada förtroendet för polismakten.

Samma sak gäller borgmästaren i New York, Bill de Blasio, som redan anklagats av polisen där för att "slänga dem under bussen", att offra dem för att vinna sympati.

Flera uppmärksammade fall på senare tid där vita poliser dödat svarta män har lett till en diskussion om onödigt polisvåld, en rättsprocess utan insyn och om rasismen i USA.

Versionerna om vad som hände har ofta gått isär de olika fallen, till exempel hur det gick till när en polis i Ferguson, Missouri sköt ihjäl 18-åringen Michael Brown. Men en annan människas död, Eric Garners, filmades. Polisen dödade honom med ett stryptag om halsen och genom att trycka ner honom mot marken. Behandlingen av Eric Garner och att ingen åtalas, har enat kritiken mot polisen och rättsväsendet från höger till vänster och över rasgränserna och lett till omfattande protester över hela USA. Ifrågasättandet ser inte ut att avta.

Det handlar om förtroende för lagen, konstaterade president Barack Obama häromdagen:

– Alltför många amerikaner känner ett gap mellan våra ideal och hur rättvisa skipas och att gapet är djupt orättvist.

Han fortsatte dagen därpå:

– När någon i detta land inte behandlas lika inför lagen är det ett problem och det är min uppgift som president att lösa det, sa president Obama.