Friskola i Åbyn

Skolan i Åbyn utanför Byske ser ut att överleva efter sommaren trots allt.

Länsrätten har gett tillstånd att starta friskola, så kommunens beslut att lägga ner skolan efter den här terminen ser ut att få omprövas.

I början av mars beslutade kommunstyrelsen att lägga ner skolan med de 26 eleverna efter den här terminen. Föräldrar och andra ville starta friskola, men skolverket sa nej. Men enligt ett förhandsbesked från länsrätten är det nu är fritt fram för friskoleföreningen Åbygdens data och naturskola att driva verksamhet trots allt.

Tidigast till nästa vårtermin tror friskoleföreningen att deras verksamhet kan vara igång.