Synskadade efterlyser bussutrop

Synskadades riksförbund tycker att det tar för lång tid för Västmanlands lokaltrafik att installera automatiska hållplats-utrop på alla bussar i länet. Sådana finns idag bara på de flesta av bussarna i Västerås.

Synskadades riksförbund menar att utropen är en fråga om självkänsla för de synskadade och en fråga om ekonomi för samhället eftersom färre synskadade skulle behöva åka färdtjänst om utropen fungerade. Arnold Keijser från Synskadades riksförbund i Västmanlands län ser idag bara ljus och mörker. De automatiska hållplatsutropen är en hjälp för honom.

- Det är en hjälp för mig om jag är ute och reser, säger han.

- Vi som är synskadade ska kunna åka och klara oss själva så långt det är möjligt. Det är vår självkänsla, att man just ska kunna klara sig och inte hänga upp sig på andra medmänniskor, säger Arnold Keijser.

Områdeschef Ann Berg, som har hållplatsutropen på sitt bord på Västmanlands lokaltrafik, och hon berättar att man har satsat i första hand på Västerås.

- 80 av de ungefär 140 bussarna vi har. Rätt stor investering, och sedan får vi så att säga bygga på vartefter tekniken blir bättre och bättre, för det är fortfarande så att vi har litet tekniska problem ibland, tycker jag, det kunde bli bättre. I det läget expandera till hela Västmanland känns väl fel, säger hon och Arnold Keijser tillägger:

- Jag tycker att den delen, den måste man ju ge VL en eloge att de har jobbat med det här, men samtidigt får man ju inte krypa bakom det och säga att det är en massa pengar. Någon gång måste det ju bli färdigt. Det är ju många synskadade som åker med länsbussarna.