Mandelholms avgångsvederlag försvaras

Den politiska ledningen i Sölvesborg försvarar den uppgörelse som gjorts med kommundirektör Östen Mandelholm och som innebär ett avgångsvederlag på närmare en miljon kronor.

Detta trots att Östen Mandelholm självmant lämnat sin tjänst och att det nu en knapp vecka efter avhoppet framkommit uppgifter som pekar mot att Mandelholm misskött sitt arbete.

– Det är en uppgörelse som är gjord som båda parter är överens om, säger Sölvesborgs kommunalråd Jens Åberg (s).

Uppgörelsen innebär att Östen Mandelholm får lämna sin tjänst den här veckan som han uttryckt önskemål om och får behålla sin lön på 46 500 kronor i 20 månader framöver.

Från kommunledningens sida har ståndpunkten hittills varit att arbetsrätten gäller även kommundirektörer och att den 12 år långa anställningstiden motiverar avgångsvederlaget.

Nu en knapp vecka efter överenskommelsen finns tecken på att det ligger andra skäl bakom uppsägningen.

Uppgifter som gör gällande att det ligger olämpligt uppträdande och trakasserier mot kommunanställd personal bakom uppsägningen.

– Jag kommenterar inte de uppgifterna. Vi har kommit överens om ett avtal som båda parter har accepterat och det är det som gäller, säger Jens Åberg.

Inte heller partikamraten Per-Olov Larsen, som i egenskap av ordförande i Sölvesborgs kommuns personalutskott är ytterst ansvarig till uppgörelsen, vill närmare diskutera diskutera avtalet.

– Vi har nått en överenskommelse och tagit vårt ansvar som arbetsgivare i övrigt har jag inga ytterligare kommentarer, säger han.