Bostäder för missbrukare i Boden

Projektet med lägenheter för missbrukare i Bodens kommun blir nu permanent. Det har socialnämnden beslutat.
Det var för två år sedan som kommunen tog bort de mobila barrackerna och istället öppnade ett bemannat hyreshus med sju lägenheter. Nu kommer också personalstyrkan att utökas vid missbrukarboendet. Bodens kommun har också ansökt om pengar hos Länsstyrelsen för att ytterligare utveckla missbrukarvården.