Ombyggd rening blir dyrt för Svenljungaborna

I Svenljunga får innevånarna får räkna med att avgiften för kommunalt vatten och avloppp fortsätter att höjas framöver - trots att va-taxan redan är hög jämfört med de flesta andra kommuner.
Anledningen är att reningsverket måste rustas upp - och det kostar upp mot 24 miljoner kronor.

Det kommunala reningsverket i Svenljunga är dimensionerat för att ta emot avloppet från en stad med över 100.000 invånare, eftersom det tidigare tagit emot orenat vatten från Elmo Leather.
Nu bygger Elmo eget, och då byggs kommunens reningsverk om för att klara 7000 invånare.