Arbetsförmedlingen stoppar nedläggningsplaner

Arbetsförmedlingen stoppar nu planerna på att lägga ned 100 kontor, något man aviserade tidigare i höst. Generaldirektör Mikael Sjöberg säger att orsaken är det extra valet och budgetläget.

– Det blir svårt att ha konstruktiva samtal med kommunerna och lokala politiker under en valrörelse, när vi dessutom inte har möjlighet att konsekvensbedöma budgeten, säger Mikael Sjöberg till TT.

Många av de berörda kontoren är små och bara delvis bemannade och tanken med att lägga ned kontoren var att få fram resurser för att effektivisera myndigheten. I regeringens budget, som röstades ner, fanns en halv miljard kronor i förstärkning till Arbetsförmedlingen som skulle användas till att utöka personalstyrkan med minst 1 000 personer. Nu kommer man i stället att anställa ungefär hälften så många, och det handlar om personal som jobbar med jobbstöd till nyanlända.

– När regeringens budgetproposition faller får det stora konsekvenser. Men även om det var oväntat är det bara att omplanera och göra ett gott jobb, säger Mikael Sjöberg till TT.