Så ska Sverige bli bäst i världen på smart energi

1:14 min

Sverige ska bli världsledande i energieffektivisering. Så lyder det stora och långsiktiga målet i den handlingsplan som samordningsrådet för smarta elnät i dag överlämnade till energiminister Ibrahim Baylan.

På kort sikt är åtgärdena dock försiktigare. Bland annat handlar det om en möjlighet som redan finns, nämligen att se timvärden för elen, förklarar rådets vice ordförande Bo Normark:

– Kunden kommer automatiskt att få tillgång till sina mätvärden utan att behöva göra något avtal med sitt elbolag. Det är en bra reform där kunderna får lära sig vilka möjligheter som finns med att använda den informationen som vi menar kunden äger, säger Bo Normark.

Idén med att ha koll på sin förbrukning och därmed sina utgifter är att kunden ska lära sig att använda energin så effektivt så möjligt.

– Om man har en elektrisk varmvattenberedare så är det ganska nyttigt att den går på natten istället för dagen. Det är ganska lätt att flytta och man förlorar ingen komfort heller, säger Normark.

Handlingsplanen sträcker sig från 2015 till 2030 och väldigt bred. Det handlar om investeringar och innovationer som ska göra Sverige världsledande.

Exakt hur detta ska gå till är inte bestämt och rådet föreslår att det inrättas ett nationellt forum för att följa upp utvecklingen. Bo Normark tror att det kan bli ett verkligt konkurrensmedel i framtiden.

– Den som använder minst resurser och får samma komfort vinner, säger han.