Fler skolor kan komma att läggas ned i Lycksele

Diskussionen om vilka skolor som ska läggas ned i Lycksele fortsätter.

Fram till år 2010 beräknas antalet barn och elever i kommunen minska med 400. Skolverksamheten ska anpassas efter det minskade elevunderlaget men om ansvarig nämnd får mer pengar, kan nedläggningarna skjutas upp ett par år, säger förvaltningschef Johnny Fjellner.

Just nu pågår samrådsmöten med föräldrar på kommunens olika skolor och nämnden välkomnar besparingsförslag som kan göra driften billigare.

En förhoppning som nämns är att den nya gruvverksamheten i Lycksele ska påverka elevunderlaget på ett positivt sätt.