Alla sveriges arter samlas i bokverk på SLU

I dag på SLU i Uppsala så presenterades det första bandet i bokverket ”Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna” - ett mastodontverk som när det är klart om 20 år kommer att omfatta 100 volymer och bli sveriges största genom tiderna.

Målet för Svenska artprojektet är att kunskapen om ALLA landets växter, djur och svampar ska samlas i referensverket ”Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna”. arbetet kommer att ledas från ArtDatabanken vid SLU i Uppsala och mer än 50 000 arter kommer att beskrivas populärvetenskapligt med illustrationer av högsta klass.