Bilkyrkogård i Tingstäde kan innehålla hundratals bilar

2:54 min

Saneringen efter den avslöjade "bilkyrkogården" i Tingstäde pågår för fullt. Jon Moberg, projektledare på Fortifikationsverket, är beredd på att så många som 200 bilar kan ligga dolda i marken. 

Det var i slutet av november som ett markområde i utkanten av Tingstäde samhälle spärrades av, sedan marken upptäckts vara full med nedgrävda bilar. Där har det sedan pågått sanering. Det handlar om mark som Fortifikationsverket ägt. Det var i samband med att Fortifikationsverket skulle sälja marken som upptäckten gjordes.

Jon Moberg på Fortifikationsverket säger att det främst är bilvrak som kommit i dagen, men att det också dyker upp "annat". Men inget lämnas att ligga kvar i backen, säger han. 

På Region Gotland hade miljö- och hälsoskyddsinspektörer aldrig hört talas om den här platsen och vad som gömde sig där. Men efter P4 Gotlands rapportering åkte personal dit och spanade. Men backade egentligen därifrån. Det konstaterades inte vara ett tillsynsärende för regionen. För Försvarsmakten och Fortifikationsverket gäller annat när det handlar om tillsyn enligt miljöbalken. Myndigheten Generalläkaren, som har egna miljö- och hälsoskyddsinspektörer, har ansvaret för tillsyn av det här fallet i Tingstäde.

Det väntar nu vattenanalyser för att säkerställa att det inte skett farliga utsläpp - läckage från platsen till brunnar och grundvatten. I de vattenanalyser som hittills gjorts har det inte dykt upp några petroleum-produkter, enligt Jon Moberg.