Olika regler för IBM anställda

IBM gör de anställda ännu mer osäkra med orättvis behandling av dem som jobbar utanför Stockholm. De 120 anställda i Eskilstuna som blev varslade i mars har inte blivit erbjudna avgångsvederlag.

Det har däremot de som jobbar i huvudstaden blivit. IBM signalerar att det inte är arbetsinsatsen, utan arbetsort som bestämmer hur de anställda ska behandlas, säger Peter Hellberg, vice ordförande i fackförbundet Sif, och anställd vid IBM i Eskilstuna. Frivilligprogrammet innebär att alla de IBM-anställda i Stockholm, oavsett kompetens, blir erbjudna ett avgångsvederlag motsvarande en månadslön för varje år de har jobbat inom företaget. IBMs informationschef Åsa Barsness tycker inte situationen i Stockholm kan jämföras med de orterna där de anställda har blivit varslade.