Tomtbrist i Linköping hindrar företagsetableringar

I Linköping måste kommunen snabbt ta fram mark till nya företag. Efterfrågan har ökat så snabbt att kommunens egen mark inte räcker, och nu står många nya jobb på spel.

Det är ett 30-tal företag som köar. En del finns redan i kommunen och behöver växa, andra vill flytta hit.

Kommunalrådet Gösta Gustavsson (c) har en hemlig lista över de företag som är på gång och han vill inte säga vilka det är. Men han säger att det rör síg om 700-800 arbetstillfällen.

Just nu finns en efterfrågan på 60 hektar mark, vilket brukar översättas som 60 fotbollsplaner i yta. Kommunen har i dagsläget bara hälften av den ytan, eftersom det krävs färdiga detaljplaner för att börja bygga.

Av de som efterfrågar byggbar mark är de flesta handelsföretag, bland annat inom byggvaror och livsmedel, samt en del lager.

I ett första skede arbetar kommunen med att ta fram tomter i industriområdet Hackefors och Malmskogen, båda i östra delen av Linköping.