Många apatiska flyktingbarn i länet

En av de utredningar Migrationsverket hela tiden hänsvisat till om apatiska flyktingbarn presenterades idag.
Den visar att fler flyktingbarn än vad man tidigare trott hamnat i ett apatiskt tillstånd.

En kartläggning visar att det finns 410 kända fall av apatiska flyktingbarn i Sverige. Större delen finns i Stockholm, följt av Västra Götalands län.

Norrbotten kommer på en tredjeplats. De senaste två åren har 38 barn

varit eller är aktuella hos barn- och ungdomspsykiatrn för olika uppgivenhetssymptom.

Av de 410 kartlagda fallen i hela landet behandlas bara 163 just nu.

För resterande barn är behandlingen avslutad, avbruten eller så finns det inga uppgifter.

I rapporten framgår även att allt fler flyktingbarn drabbas av uppgivenhetssymptom. De flesta av de drabbade barnen, 87,5 procent, kommer från före detta Sovjetundionen och 26 procent från forna Jugoslavien.

Symtomen för flyktingbarnen är också olika. Det kan handla om allt från skolvägran till att barnet varit sängliggande utan kontakt med omvärlden och fått sondmatas.

Varför har så många flyktingbarn blivit apatiska under 2000-talet, varför Sverige har så många fall av det här samt varför barn från vissa länder drabbas extra hårt är något som måste undersökas ännu mer enligt slutsatsen i rapporten.