Hjärnan behöver tänka nytt

1:54 min

Att inte utsätta hjärnan för nya utmaningar kan vara lika farligt för hälsan som rökning. Det menar professorn i socialmedicin och psykologi Ursula Staudinger vid Columbia university som talar om åldrande idag vid Nobel Week Dialogue i Stockholm.

Ju äldre vi blir som befolkning desto mer måste vi utsätta oss för nya saker för att hålla oss friska, enligt hennes studier.

Hon har bland annat undersökt personer vid löpande band, och där under 16 år den ena gruppen inte fick något nytt eller bara en ett nytt moment i arbetet, medan den andra gruppen fick åtminstone fem nya moment att jobba med.

När de undersökte hjärnorna hos de båda grupperna kunde forskarna se att de som hade fått nya saker att arbeta med hade fler nervceller och bättre aktivitet i viktiga delar i hjärnan. Studien är liten, och omfattar bara 40 personer, och är ännu opublicerad. Men Professor Ursula Staudinger menar att den ändå pekar på att vi måste vara mer medvetna om vad vi utsätter våra hjärnor för.