Härjedalssamer begär hjälp från FN

Samerna i Härjedalen vänder sig nu till FN för att få hjälp i renbetesfrågan. Samebyarna vill sätta tryck på den svenska regeringen för att tillförsäkras renbete i framtiden. (SR Jämtland)