Småbarnsmamma fick rätt mot Sävsjö

Föräldrar med barn i förskoleåldern har rätt att själva bestämma när barnen ska gå på dagis avgiftsfritt.

Det är innebörden av en dom i länsrätten som ger en mamma från Vrigstad rätt mot Sävsjö kommun. En dom som kan få betydelse för kommuner över hela landet.

Hon har rätt till 15 timmars avgiftfri barnomsorg enligt lagen, men Sävsjö kommun har ändå tagit ut avgift.

Mamman från Vrigstad överklagade beslutet och nu ger länsrätten mamman rätt.

Sävsjö kommun erbjuder gratis barnomsorg för 4 och 5-åringar som lagen kräver men bara på förmiddagarna. Vill föräldrarna ha annan tid, då får de betala.

Fel menar länsrätten. Det är föräldrarna som avgör när dom 15 timmarna tas ut, förutsatt att man sprider ut det på minst tre dagar.

Kräver tillbaks 1.400 Kronor

Nu ska mamman i Vrigstad kräva tillbaka de nästan 1 400 kronorna som hon betalat in i avgift till kommunen och länsrättens dom kan få långtgående konsekvenser inte bara för Sävsjö kommun. Kommuner över hela landet kan bli återbetalningsskyldiga och tvingas alltså anpassa förskolorna till föräldrarnas egna önskemål

Det blir dyrt och krångligt, tycker Sävsjös skolchef Lennart Ljungqvist som inte tycker att de gjort fel.