Bandade samtal stoppades i tingsrätten

Uppspelningen av banden från polisens hemliga telefonavlyssning i rättegången kring flyttföretaget Jansson Express, uppsköts i sista stund efter protester från försvaret.

Det här är första gången som telefonavlyssning använts i ett ekobrottsärende i Sverige och i Gotlands tingsrätt hann åklagarens bisittare dela ut kompendier med sammanfattningar av samtalen, innan det hela stoppades.

Arbetsledarens advokat protesterade mot att han och hans klient inte fått höra alla telefonsamtal i förväg.

Rätten beslutade att de bandade telefonsamtalen spelas upp först på måndag och då avslutas också den omfattande rättegången med slutpläderingar från åklagaren och de sju åtalades försvarsadvokater.