Fristående tipshantering föreslås för visselblåsare

Det vore bättre med en helt extern visselblåsarmottagning när kommunanställda i Göteborg anmäler misstänkta oegentligheter. Det har kommunens stadsledningskontor kommit fram till efter en utredning.

En av fördelarna med det här säger man är att förtroendet bland anställda ökar om en advokatbyrå utreder tips som kommer in och inte - som idag - kommunen själv.

Under de tre år som visselblåsarmottagningen funnits i Göteborg har det kommit in totalt 63 tips (till de advokatbyråer som skött den), men i år har bara 7 tips kommit in.

Kommunstyrelsen tar upp den här frågan i morgon.