Ett nytt, stort flygplan har idag provat att flyga

Idag har världens hittills största flygplan för passagerare gjort en provtur.Flygplanet kallas Airbus 3 80.Ända upp till 800 personer kan åka med det nya planet.

De flygplan som är vanliga idag rymmer
ungefär 400 personer.
I det nya planet får mellan 550 och 800 passagerare plats.

Airbus 3 80 är ett stort tvåvåningsflygplan.
Det kommer att flyga mellan de riktigt stora
flygplatserna i världen.
Eftersom flygplatserna i Sverige är förhållandevis små,
dröjer det nog länge innan vi får se det nya planet
i Sverige.

Det var i staden Tolouse i Frankrike som provturen
ägde rum.
Många hade kommit för att titta.
Den första resan gick bra.