Segdragna hyresförhandlingar i Västerås klara

Förhandlingarna mellan det kommunala bostadsbolaget Mimer och hyresgästföreningen strandade i mars och återupptogs nyligen med hjälp av den så kallade hyresmarknadskommittén, ett centralt organ som medlar vid tvister. Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs med 2,8 procent från första juni i år, och med 2 procent från första januari nästa år.

Ingen av parterna säger sig vara helt nöjd med uppgörelsen.

- Vi hade ju gärna, i å med att Mimer är ett ekonomiskt stabilt företag, sett en klart lägre nivå på hyreshöjningarna. Men årets förhandlingar har varit synnerligen besvärliga, säger Hans-Göran Lång på hyresgästföreningen, som ändå tycker att det är positivt att man lyckats skjuta fram tidpunkten för årets höjning till första juni.

Björn Dahlberg, VD på Mimer, tycker att det känns skönt att förhandlingarna är klara, i och med att de drog ut mycket på tiden. Men inte heller han är, från sin utgångspunkt, helt nöjd med resultatet av för handlingarna.

- En förhandling är en förhandling och man får gilla läget, det gäller att komma fram till något och det har vi gjort nu, säger han.