Eneroth vill ändra lagen

Den socialdemokratiska riksdagsmannen från Växjö, Thomas Eneroth, anser inte att det är rätt att företag som inte tillåter fackliga verksamhet skall få vara med och konkurrera vid upphandlingar.
Eneroth tycker att fackets rättigheter ska spela en större roll vid offentliga upphandlingar, å därför har han lämnat in en motion till riksdagen där han skriver att man i framtiden måste ta hänsyn till om anbudsgivaren har kollektivavtal eller inte. Thomas Eneroth grundar sina synpunkter på att det inte är rimligt att ett företag som har bristande fackliga rättigheter ska kunna konkurrera i en offentlig upphandling.