Länsrätten ger friskola rätt till bidrag

Friskolan Faluns praktiska gymnasium har rätt till bidrag. Det slår nu länsrätten i Stockholm fast och den avslår därmed Falu kommuns överklagan av skolverkets beslut.

Länsrätten tycker inte att kommunen kunnat påvisa att dom negativa följderna är så påtagliga att bidrag inte bör ges.

Och skolverkets beslut om rätt till bidrag till Faluns Praktiska Gymmnasium står därmed fast.