Stora Enso ska sänka sina kostnader, trots vinst

Fram till hösten 2007 ska Stora Enso genomföra ett stort program för att förbättra vinsten.

Det innebär besparingar och eventuellt nedläggningar av fabriker eller försäljningar, främst i Europa.

Kostnadssänkningarna ska ske med cirka 2,7 miljarder kronor årligen fram till hösten 2007

I dag redovisade koncernen en vinst med cirka 760 miljoner kronor för det första kvartalet, men det är mer än en halvering jämfört med samma period i fjol.