Volvo lastvagnar får 45 miljoner kronor i bidrag

Volvo lastvagnars planer på att ett nytt måleri vid umeåanläggningen kan bli verklighet.

Nutek beviljar nämligen det begärda bidraget på 45 miljoner kronor.

-Det är en positiv och viktig signal både till Umeå och Volvo, säger infrastrukturminister Ulrika Messing. Det visar att regeringen står bakom de investeringar som de planerar och har planerat tidigare i Umeå, säger hon.

Kostnaderna för det nya täcklacksmåleriet är beräknat till 650 miljoner kronor.