Lönebesked med e-post

Efter sommaren kan Älvkarleby kommun erbjuda sina anställda elektroniska lönebesked. Det föreslår personalavdelningen att kommunstyrelsen ska besluta. Frågan kom upp efter en motion från Folkpartiet och när personalavdelningen nu räknat på saken beräknas kostnaden för ett elektroniskt lönebesked bli 3 kronor och 50 öre mot 4 kronor för ett vanligt brev. Besparingen för Älvkarleby kommun beräknas bli 1 300 kronor per år.