Terminalbrand på Arlanda

En brand bröt straxt efter klockan tio ut i en restaurang i Termninnal Två på Arlanda flygplats och hela terminalen är utrymd.
Branden startade i ett kök men har nu släckts av räddningstjänsten. Enligt polisen har inga personer kommit till skada. Räddningstjänsten söker just nu igenom Terminal Två för att kontrollera att elden inte har spridit sig till några andra delar av byggnaden. Passagerare till och från Terminal Två hänvisas för närvarande till Terminal Fem och uppmans av Luftfartsverket att vara ute i god tid.