Akut brandrisk efter stormen i Sydsverige

Oron växer nu för omfattande skogsbränder i Sydsverige i sommar på grund av allt ris och virke som ligger kvar i skogarna efter stormen. Räddningsverket planerar för en rad unika åtgärder för att hjälpa de kommunala brandkårerna med både expertkunskaper och material.

– Jag ser framför mig att vi i slutet av sommaren kan få väldigt stora och samtidigt flera mycket stora skogsbränder. Det fordrar resurser långt över kommungränserna och länsgränserna också är jag rädd, säger Börje Karlsson, räddningschef i Gislaved.

Stor risk för bränder
Med stora mängder brännbart material som grenar och ris ute i skogarna kan elden spridas många gånger fortare än normalt och snabbt skapa en närmast okontrollerbar skogsbrand.

Redan tidigare har regeringen lovat att återinföra det statliga brandflyget i sommar. Även Räddningsverket planerar en rad åtgärder för att hjälpa kommunerna, säger projektledaren Bo Johansson.

– Vi plockar nu ihop ett paket för alla de här regionerna så att de känner att de får ett stöd från Räddningsverket och andra intressenter. Paketet innehåller information om hur man förebygger och tacklar eventuella bränder, säger han.

Flygplan för vattenbombning förbereds
Räddningsverket ska exempelvis ta fram information om förebyggande åtgärder och taktik vid stora skogsbränder med erfarenheter från andra håll i världen.

Ett antal statliga förråd med släckutrustning för skogsbränder ska också flyttas till stormområdet samtidigt som en inventering görs av flygplan och helikoptrar från hela Europa som skulle kunna användas för vattenbombning.

Blir det en långvarig brand kommer Räddningsverket även att hjälpa till med folk, i första hand ledningspersonal, säger Bo Johansson.

– Det kan ju uppstå bränder som kräver uthållighet och då har vi våra internationella ledningsresurser. De skulle vi kunna ställa upp med ifall det skulle behövas, säger Bo Johansson.

Torr sommar ökar riskerna
Planeringen för det värsta pågår för fullt i kommuner och länsstyrelser. Även om Räddningsverket bedömer beredskapen som god är risken för en storbrand påtaglig, menar Bo Johanson.

– Med en torr sommar utan något som helst regn kan vi nog få både många och stora skogsbränder nere i södra Sverige.

Det är alltså ett reellt hot?

– Det är det utan tvekan, säger Bo Johansson på Räddningsverket.

Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se

Anders Borg, SR Jönköping
anders.borg@sr.se