Inkomstgap bromsar länders tillväxt

1:26 min

Det ökande gapet mellan rika och fattiga bromsar ekonomisk tillväxt. Det slår den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD fast i dag i en ny rapport. I till exempel Sverige skulle tillväxten kunnat vara en femtedel högre sedan mitten på åttiotalet om inte inkomstklyftorna ökat, säger Michael Förster, en av rapportförfattarna på OECD.

– Det finns inte längre bara sociala och etiska argument för att stora inkomstskillnader är negativa, nu finns också ekonomiska, säger analytikern Michael Förster på OECD.

Hans rapport visar att gapet mellan rika och fattiga i de flesta av OECD:s 34 medlemsländer är det största på 30 år.

Det här har fått stora konsekvenser för ländernas tillväxt. Bland de värst drabbade finns Mexiko som gått miste om hela tio procents tillväxt sedan mitten på åttiotalet.

Men även i länder som Sverige, som traditionellt varit mer jämlikt än övriga OECD-länder, har tillväxten hämmats med sex procentenheter på grund av ökade inkomstskillnader.

En av huvudorsakerna är, enligt Förster, att människor med sämre ekonomi satsar mindre på utbildning, och de blir fler och fler. Medlemsländernas rikaste en procent drar ifrån, samtidigt som de fattiga och medelklassen halkar efter.

Och dagens rapport visar att den så kallade nedsippringseffekten, tanken att göra rika rikare skapar välstånd i hela samhället, inte stämmer, säger han.

Däremot finns inga tecken på att välutformade omfördelande åtgärder, som skatter och sociala förmåner, skulle vara skadligt för den ekonomiska tillväxten.