Ministern bekymrad över snedrekryteringen

2:41 min

"Bekymmersamt". Det säger ministern för högre utbildning, Helene Hellmark Knutsson, om underrepresentationen av studenter med utländsk bakgrund på det konstnärliga utbildningsområdet.

- Det här är en av den här regeringens viktigaste frågor, att se till på det här området att vi har en breddad rekrytering till högre utbildning. Det finns flera saker som behöver göras om man ska komma tillrätta med det här, men ett ansvar ligger absolut på lärosätena, säger Helene Hellmark Knutsson.

Hon tillägger att regeringen kommer att följa upp hur utbildningarna lyckats, även om det blir inom ramen för alliansens budget. Men vad uppföljningen kan tänkas leda till konkret är svårt att säga just nu, menar hon.

- Vi vet ju att många jobbar aktivt med det här, men det kanske behöver spridas mer mellan högskolorna.

Kulturnytt skickade nyligen ut en enkät till en rad utbildningar för att höra hur de ser på att så få studenter på det konstnärliga utbildningsområdet har utländsk bakgrund. Ulf Dalnäs, kanslichef på konstnärliga fakulteten i Göteborg, säger att statistiken gör honom nedstämd.

- I och med vi har diskuterat det länge och gjort olika aktiviteter så blir man nedstämd när aktiviteten inte leder till något resultat.

Konstnärliga fakulteteten i Göteborg har bland annat utbildningar i fri konst, litterär gestaltning, foto och film. Just nu pågår en nystart vad gäller breddad rekrytering - bland annat inleds ett tydligare samarbete med förberedande utbildningar som Angereds folkhögskola. Kravprofilen för dem som söker ska också bli tydligare.

- Vi behöver bli mycket mer transparenta, vi behöver berätta vad som krävs för att ta sig igenom en kandidatutbildning i konstnärligt område. Och vi behöver bli väldigt tydliga med vad jurygrupperna tittar på, säger Ulf Dalnäs.

Forskaren Ylva Hofvander Trulson, som bland annat jobbar med breddad rekrytering vid Lunds universitet, menar att det trots allt hänt mycket det senaste decenniet.

- På tio år skulle jag ändå vilja säga att den här diskussionen har exploderat. Det är uppe på tapeten. Jag önskar att siffrorna såg annorlunda ut, men det är väl bra att vi blir påminda om dem så att vi kan göra ett bättre arbete.