Samgående av fack fortfarande möjligt

Att planerna på ett samgående mellan fackförbunden Metall och Industrifacket inte blev av behöver inte betyda att framtida samgåenden mellan andra LO-förbund försvåras. Det är snarare tvärtom, tror Per Bardh, ombudsman på LO och ansvarig för organisationsfrågor.

– Alla förbund har ju olika typer av kulturell historia där det finns olika svåra frågor att lösa vid en sammanslagning. Den typen av frågor som finns inom Industrifacket och Metall kommer säkert att finnas i andra förbund också. Troligtvis lär sig andra förbund vad som har varit svårigheterna Industrifacket och Metall, säger Per Bardh på LO.

Förhoppningen att bli starkare både gentemot arbetsgivare och i samhällsdebatten och minskade kostnader för administration är de främsta drivkrafterna bakom planerna på samgående.

Diskussioner mellan byggfacken
Sedan en tid tillbaka pågår diskussioner om samgående också mellan de fyra LO-förbunden inom byggsektorn: byggnads, elektrikerna, målarna och fastighetsfacket.

De utgör en av fem grupper av möjliga samgåendekandidater som finns i LO:s organisationsplan. Rent teoretiskt skulle det peka på ett LO med bara fem fackförbund i framtiden men det är förbunden som bestämmer och mer realistiskt är tio till tolv förbund, säger LO-ombudsmannen Per Bardh. Han tror på återupptagna förhandlingar mellan Metall och Industrifacket efter en time out.

LO och TCO svåra få ihop
Däremot bedömer han att de tankar som finns bland annat hos Metall och Sif på en sammanslagning mellan LO-, TCO- och Saco-förbunden inom industrin ligger längre bort.

TCO:s kanslichef Bengt Nörby är inne på samma linje.

– LO stöder ju det socialdemokratiska partiet medan TCO-förbunden och Saco-förbunden har inskrivit i sina stadgar att man är partipolitiskt neutral. Det är ju en stötesten i det sammanhanget, säger han.

Det skulle krävas att LO släpper sitt nära samarbete med socialdemokraterna?

– Ja, det är jag övertygad om, säger Bengt Nörby på TCO.

Johan Prane
johan.prane@sr.se