Rapport om hörselskadade ifrågasätts

Skolminister Ibrahim Baylan är skeptisk till rapporten från Hörselskadades riksförbund om att hälften av alla elever med hörselskador inte godkänns i grundskolans kärnämnen. Baylan anser att förbundet dragit allt för långtgående slutsatser av intagningen till en enda gymnasieskola, riksgymnasiet i Örebro.

Enligt rapporten från Hörselskadades riksförbund får hälften av alla barn med hörselskador, cirka 5 000, inte godkända betyg i svenska, matematik och engelska i grundskolan.

– Jag menar att man inte bara utifrån riksgymnasiet kan dra långtgående slutsatser för hela gruppen. Det är inte rimligt, säger Ibrahim Baylan.

”Statistik saknas”
Vartannat hörselskadat barn klarar inte grundskolan, enligt rapporten från Hörselskadades riksförbund. Slutsatsen dras med anledning av att 47 procent av eleverna som söker till riksgymnasiet i Örebro inte har godkänt i svenska, matematik och engelska, samt att statistik visar att majoriteten av barnen inte får den anpassade skolgång de behöver, enligt rapporten.

Ibrahim Baylan tror att många hörselskadade elever får godkända betyg och börjar i vanliga gymnasier men säger att ingen egentligen vet.

– Vi har ju ingen statistik på hur det i allmänhet är när det gäller barn som är hörselskadade. Det är viktigt att det blir en riktig beskrivning. Sedan är det naturligtvis inte bra. Vi har ju som mål att alla våra barn och unga ska kunna få grundläggande kunskaper som räcker till behörighet, säger Baylan.

Vad beror det på att de inte klarar det de förväntas göra?

– Jag tror att det kan ha olika orsaker. Ibland är det naturligtvis ett flertal funktionshinder som samverkar men det kan också vara kombinerat med att undervisningen inte håller den kvalitet som vi vill ha, säger Ibrahim Baylan.

Baylan anser att lagen är tydlig
Skolministern tycker att lagen tydligt ger de hörselskadade rätt att få sådana förutsättningar att de klarar en utbildning.

Regeringen kommer att fortsätta satsa på mer personal i skolan och snart kommer individuella utvecklingsplaner som ett stöd för eleverna.

Hörselskadades riksförbund föreslår en ny skolorganisation för hörselskadade. Ibrahim Baylan är inte avvisande.

– Jag tycker att det är ett kreativt förslag. Men jag vill gärna avvakta eftersom vi har en del som redan sker på området så att vi kan ta ett helhetsgrepp på detta, säger skolminister Ibrahim Baylan.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se