Kaffe - rena döden för mördarsniglar

Små små mängder av koffein är inte uppiggande utan dödande. I vart fall för mördarsniglar. Nu har forskare vid Göteborgs universitet kommit fram till att ett tillsatsmedel med mycket små mängder koffein i kombination med andra bekämpningsmedel gör medlet mycket mer effektivt.

Dagens snigelgifter är antingen så skadliga för omgivningen att de är förbjudna för allmänt bruk i Sverige, eller effektiva men dyra, skriver forskargruppen i ett pressmeddelande. Den grupp som arbetat fram tillsatsmedlet har sökt patent på medlet.