Förstärkning nära för polisen

Kanske får snart hallandspolisen den förstärkning man i många år kämpat för.

I skrivelse efter skrivelse har olika rikspolischefer genom åren fått argument och statistik från polisen i Halland, som visar att Halland är missgynnat när det gäller antalet poliser i förhållande till folkmängd och antal brott.

- Men en ny modell för hur man ska fördela antalet poliser i landet är på gång och det är en modell som gynnar Halland, säger den nye rikspolischefen Stefan Strömberg till Radio Halland.