Avverkningsstopp i stormskogen

Södra Skogsägarna har beslutat att stoppa all avverkning av stormfälld skog. Avverkningstoppet gäller under hela nästa vecka.

Anledningen är att avverkningstakten är högre än vad lastbilarna hinner med att köra undan timmer till industrier och terminaler. Lagren av timmer och massaved är just nu mycket stora längs skogsvägarna. Risken ökar därmed för insektsangrepp både på timmer och växande skog.

Brist på lastbilar kan uppstå på nytt efter den 30 juni. Då upphör regeringens dispens för att använda timmerbilar från samtliga EU-länder för transporterna av stormfällt virke.