Vitkindade gäss plåga för lantbrukare

De fridlysta vitkindade gässen blir varje år ett allt större problem för lantbrukare på östra Gotland.

Enligt länsstyrelsen finns det just nu flera hundra tusen gäss på ön, som gillar att äta av skotten på vallåkrar innan de flyger vidare till Arktis.

Länsstyrelsen har på senare tid utfärdat ett 30-tal tillstånd för skyddsjakt till lantbrukare som drabbas av de hungriga fåglarna.

Men på sikt kan det bli effektivare att låta fåglarna beta på vissa områden där markägarna får betalt för att låta sina åkrar blir angripna.