Tre landsting klarar vårdgarantin

Bara tre av landstingen kommer att klara den nationella vårdgarantin när den träder ikraft den första november. Det visar en genomgång som tidningen Dagens Samhälle har gjort.

De tre som klarar garantin från början är Stockholm, Kalmar och Jönköping.

Övriga landsting och regioner kan inte garantera behandling inom tre månader på alla de områden som garantin gäller.

Landstingen får i år 700 miljoner kronor för vårdgarantin, men pengarna går på en del håll in i den vanliga budgeten.