Öresundsvarvet har fulla orderböcker

Den svenska varvsindustrin går allt bättre, något som Öresundsvarvet i Landskrona nu känner av. För att klara av alla beställningar måste man ta in extra folk.

Öresundsvarvet har funnits i Landskrona sedan 1917, men när varvsdöden slog till under 70-talet så drabbades även Öresundsvarvet och 1982 byggdes det sista fartyget.

Men varvet överlevde som reparationsvarv och efter en nykonstruktion år 2003 så har orderböckerna börjat fyllas rejält.

- Vi har mycket förfrågningar från både svenska och utländska redare, säger Bo Lindgren, reparationsingenjör  på Öresundsvarvet.

Öresundsvarvet koncentrerar sig helt på underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbete. Varvet har 40 anställda, men nu har man fått ta in arbetare från bland annat Polen och Danmark

- Vi tar in de svenska entreprenörer som finns, men det räcker inte. Vi har tappat flera generationer. Återväxten är för dålig i Sverige för att täcka upp vårt behov, säger Bo Lindgren.