Tortyrskadade asylsökande missar ofta viktigt intyg

2:03 min

Ett läkarintyg som styrker tortyrskador är ofta helt avgörande för om en asylansökan blir godkänd eller inte, säger röda korset. Men informationen kring intygen är bristfällig, konstaterar Röda korset i en ny rapport som presenteras i dag. 

Läkarna vet ofta inte hur de ska utformas och många asylsökande får inte veta att dom krävs, säger Alexandra Segenstedt, jurist och migrationsrådgivare vid Svenska Röda Korset:

-- Vi har i dag väldigt många som kommer till Sverige med tortyr och trauma i bagaget och vi måste ha en beredskap. Vi måste ge verktyg till personerna som jobbar med detta och pröva deras ärende för att det ska blir en rättssäker prövning, säger Segenstedt.

Röda Korset har granskat ett 80-talet avgjorda asylansökningar. De konstaterar nu att läkarintyg, som stöder den asylansökandes asylberättelse om hur tortyrskador uppkommit, ofta är ett av de viktigare dokumenten i bedömningen om en persons asylberättelse är sann.

Problemet enligt Röda korset är att den asylansökande sällan får informationen om att det här läkarintyget behövs, och att det kan vara avgörande för om asylprövning blir rättvis.

Det är viktigt att läkarintyget innehåller information om hur tortyrskadorna har uppkommit. Men här finns det också bristande kunskaper inom läkarkåren för hur intygen för tortyskadade ska utformas, för att kunna användas i en asylprövning, menar Alexandra Segenstedt, på Röda Korset:

– Det här läkarintyget är väldigt svårt att få. Dels för att den sökande själv inte riktigt förstår inte riktigt vad som krävs. När man går till en allmänläkare så förstår oftast inte läkaren vad det är som Migrationsverket behöver, säger hon, och fortsätter: 

– Det finns en väldig övertro på det här läkarintyget, som i slutändan är väldigt svårt att erhålla för den sökande, säger Alexandra Segenstedt.

Sabina Lundell, advokat med flera års erfarenhet som offentligt biträde för asylsökande, efterlyser att Migrationsverket specificerar hur verket vill att läkarintyg ska utformas för att godkännas i en asylprövning:

– Möjligen skulle Migrationsverket själva kunna ha någon form av riktlinjer som man kan hjälpa läkare att kunna utföra de här läkarintygen.

Vad får det för konsekvenser att det är så oklara besked?

– Konsekvenserna blir ju väldigt allvarliga för den enskilde, det är att man kommer inte att få uppehållstillstånd. Migrationsverket kommer att sända personen tillbaks till ett hemland där personen ifråga kommer att riskera att utsättas för tortyr, säger Sabina Lundell.