Blekingska paddor kan vara turkiska

Utklippans grönfläckiga paddor kan ha invandrat från Turkiet. Forskaren Claes Andrén har begärt tillstånd hos länsstyrelsen om att få samla in ägg och larver av grönfläckig padda på Utklippan för en DNA-undersökning.

DNA-undersökningar som redan genomförts på grönfläckiga paddor från Sverige visar att de genetiskt inte alls liknar bestånden i Västeuropa utan mer turkiska bestånd.

Claes Andrén ska tillsammans med en tysk genetiker, Matthias Stöck, också undersöka bestånd av grönfläckiga paddor i östra Europa för att se om paddorna på Utklippan kan ha vandrat norrut från Turkiet efter den senaste istiden. Till hösten kommer de första resultaten från undersökningen.