Nya rekomendationer om blodtryck

Fler personer än tidigare kommer att få beskedet de närmaste åren att de har högt blodtryck.

Nya rekommendationer om vad som ska anses som högt blodtryck börjar slå igenom, och enligt en ny rapport så har 27 procent av Sveriges vuxna befolkning ett blodtryck som ligger över gränsen.

På senare år har gränsen för vad som ska anses vara för högt blodtryck sänkts. Idag är rekommendationen att alla, oavsett ålder, ska ligga under 140 genom 90. Har man andra komplikationer som till exempel diabetes, så bör man ligga ännu lägre för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Enligt Ulf Eriksson, familjeläkare på Trossö vårdcentral, får det här konsekvenser för patienterna.

- Det innebär att fler kommer att få höra att deras blodtryck ligger lite för högt. Och en del patienter som redan får behandling för högt blodtryck kommer att få höra att det behöver sänkas lite till, säger han.