Daglig motion förlänger livet

Daglig fysisk aktivitet, som cykling och promenader, är bra för den som vill leva länge. Det är en slutsats i en studie gjord vid Centrum för klinisk forskning i Västerås.

400 kvinnor och män har undersökts vid 75 och 90 års ålder, för att se vilka faktorer som påverkar överlevnaden, bland annat har de undersökt tidigare sjukdomar, hjärtfunktion, blodvärden och psykologiskt välbefinnande.

Motion visade sig alltså vara viktigt, däremot påverkade diabetes, fetma och dåliga kolesterolvärden knappt alls överlevnaden.