Ja till privat skoliosmottagning i Västervik ifrågasätts i Östergötland

Planerna på att starta en nationell mottagning för patienter med skolios på Västerviks sjukhus ses med oblida ögon från Östergötland. 

Det är landstinget i Kalmar som har sagt ja till att låta företaget Praktikertjänst öppna en skoliosmottagning på sjukhuset i Västervik, trots att det redan finns en sådan i Linköping.

På mottagningen i Linköping arbetar idag landets främsta läkare på området och två av dem har nämnts i samband med etableringen i Västervik. Enligt Krister Djerf som är verksamhetsansvarig på ortopedimottagningen i Linköping har dock de båda läkarna nu lovat att stanna i Linköping.

Etableringen i Västervik anses av personer med insikt i verksamheten hota hela samarbetet inom den sydöstra sjukvårdsregionen där Kalmar, Östergötland och Jönköpings läns landsting ingår.