Dassig arbetsmiljö kan få vite

Infektionskliniken på Sundsvalls sjukhus har för små toaletter, och personalen kan inte arbeta på ett bra sätt med patienter som behöver hjälp att gå på toaletten.

Toaletterna ska byggas om, med början år 2007. Det är redan planerat.

Men det är för sent tycker arbetsmiljöverket, som hotar med vite, om inte toaletterna byggs om tidigare för att arbetsmiljön ska bli bättre.

De små toaletterna är ett stort arbetsmiljöproblem för personalen, enligt arbetsmiljöverket.

Senast 20 maj måste sjukhuset berätta hur toaletterna ska bli bättre